ราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ขอเชิญร่วมบริจาคร่างกาย

ราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ขอเชิญร่วมบริจาคร่างกาย

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์

กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ใหญ่ อวัจนาจารย์ผู้ไร้ลมหายใจ อุทิศร่างกายให้วงการแพทย์

ขอเชิญ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคร่างกาย เพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์

สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด

โทร. 02 – 2062900 ต่อ 60117, 60118 หรือ 062 – 5043991

บริจาคผ่านทาง

  1. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
  2. ตู้รับบริจาคเพื่อสมทบกองทุนอาจารย์ใหญ่
  3. เคาน์เตอร์ธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051 – 2 – 16322 – 1 ติดต่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่

https://www.rajavithifoundation.con/front/howto – donate.php

โทร. 0 – 2534 – 7997 – 9