กฟผ. ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

กฟผ. ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) กฟผ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส กฟผ. เป็นประธานในพิธี และผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน กฟผ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง Press Conference ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.