ชป.ลงพื้นที่สมุทรปราการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน

ชป.ลงพื้นที่สมุทรปราการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน

ชป.ร่วมลงพื้นที่เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้(30 ก.ค.66) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11   นายสมเดช ศรีวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร  และผู้เกี่ยวข้อง  ลงพื้นตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่คลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ และติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำคลองสำโรง  สถานีสูบน้ำพระองค์คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต-อ่างบางพระ   ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศตำบลปู่เจ้า เทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำโดยสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ประมาณ  20,000 ล้าน ลบ.ม.   ทำให้พื้นที่ในเขตชลประทานไม่ประสบภัยแล้ง  ทั้งยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ  ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เร่งเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด  ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี66 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกักเก็บน้ำในพื้นที่ของตน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ต่อไป

สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสำโรง  รวมทั้งปรับปรุงคลองมหาวงษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ  ตลอดจนติดตามและประเมินปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำทะเลหนุนในพื้นที่   เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มากที่สุด