กรมชลฯ เดินเครื่องเร่งผันน้ำ หนองปลาไหล

กรมชลฯ เดินเครื่องเร่งผันน้ำ หนองปลาไหล

กรมชลฯ เดินเครื่องเร่งผันน้ำ เติมน้ำอ่างฯ หนองปลาไหล จ.ระยอง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับการรายงานจากสำนักเครื่องจักรกลว่า สำนักเครื่องจักรกลและสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro flow ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง บริเวณปากคลองผันน้ำเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง เพื่อเร่งผันน้ำจากอ่างฯ คลองใหญ่ ไปเติมอ่างฯ หนองปลาไหล เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในอ่างฯ ก่อนจะกระจายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ต่อไป ปัจจุบันติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้แล้วอย่างเต็มกำลัง โดยสามารถสูบน้ำได้ในอัตรารวม 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ช่วยเร่งผันน้ำไปยังอ่างฯ หนองปลาไหลได้เร็วขึ้น