“เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023

“เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า”แบรนด์เวชภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง

“เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” แบรนด์เวชภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง ภายใต้ “เบทาโกร” รับรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพฯ – 4 สิงหาคม 2566 – นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์ กรรมการ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (กลาง) รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดย “ดีลอยท์ ประเทศไทย” ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของ “เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ Agro Total Solutions” โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร ทั้งเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล พร้อมบริการโดยผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมด้านปศุสัตว์ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งมอบองค์ความรู้ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ช่วยให้เกิดการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

สำหรับ Best Managed Companies” เป็นโปรแกรมรางวัลระดับโลกที่ยกย่องความเป็นเลิศขององค์กร ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยใช้กระบวนการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินกับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,300 แห่ง และปัจจุบัน Best Managed Companies ได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญที่สุด ทั้งยังมีดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย-แปซิฟิก และทวีปแอฟริกาอีกด้วย