MEA เตือนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

MEA เตือนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

MEA เตือนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แอบอ้าง MEA หลอกลวงประชาชน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ให้บริการด้านไฟฟ้า หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจาก MEA ให้บริการต่าง ๆ และเรียกเก็บเงินค่าบริการ นอกจากจะเสียทรัพย์สินแล้วอาจส่งผลกระทบทำให้ระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยปัจจุบันพบรูปแบบการหลอกลวง อาทิ

* เรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ ผ่านตัวบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ในสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า

* เรียกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการใช้ไฟฟ้า หรือบริการล้างเครื่องปรับอากาศ

* เรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ

* โทรแจ้งเตือนตัดไฟฟ้า และหลอกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโอนเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้า มิเช่นนั้นจะตัดไฟ

* ล่อลวงให้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือคลิกลิงก์ต่าง ๆ ผ่าน SMS หรือ LINE ปลอม

* สร้างเว็บไซต์ปลอมหลอกให้กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life

* แนบเอกสารปลอมเรียกเก็บค่าบริการ เย็บติดกับบิลค่าไฟฟ้า

* หลอกขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม MEA มีความห่วงใยประชาชน แนะให้ฉุกคิดก่อนจะทำธุรกรรมใด ๆ และขอยืนยันว่า ปัจจุบัน MEA ไม่มีนโยบายให้พนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน รับชำระค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการใด ๆ นอกสถานที่ทำการ ฯ ทุกกรณี ทั้งนี้ MEA ขอชี้แจงช่องทางให้บริการ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ดังนี้

  1. เว็บไซต์ทางการของ MEA ลิงก์ URL: www.mea.or.th
  2. Application: MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้น
  3. LINE Official Account: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่างๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect(@MEAthailand), Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง