นำเสนอสุดยอดไอเดียใน 3 นาที

นำเสนอสุดยอดไอเดียใน 3 นาที

ชิงทริปตัวแทนเยือนเยอรมนี กับ Falling Walls Lab Thailand 2023

Falling Walls Lab Thailand 2023 การทลายกำแพงทางความคิด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางวิทยาศาตร์และสังคม ด้วยองค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน (DAAD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Scii) คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอการค้าไทยเยอรมัน (GTCC) ได้ร่วมกันจัดงานประกวดไอเดีย Falling Walls Lab Thailand ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขันในการนำเสนอไอเดียด้านนวัตกรรม โครงการวิจัย และแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ภายในเวลา 3 นาที ผู้ชนะจากแต่ละประเทศทั่วโลกจะได้รับสิทธิเป็นหนึ่งใน 100 Finalists ไปนำเสนอผลงานในการแข่งขัน Falling Walls Lab Finale ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายที่จะคัดเลือกผู้ชนะสุดยอดแห่งนักคิดค้นไอเดียรุ่นใหม่ๆ ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเดินทางและค่าที่พักจากทางผู้จัดงาน

Ms. Likki-Lee Pitzen, First Secretary Cultural Affairs and Press, German Embassy Bangkok กล่าวว่า “มูลนิธิ Falling Walls ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในเหตุการณ์การทลายกำแพงเบอร์ลินเมื่อปี 1989 ซึ่งนับเป็นการทลายกำแพงไปสู่เสรีภาพในการโยกย้าย เสรีภาพทางความคิด ตลอดจนรูปแบบและวิถีชิวิตของคน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของมูลนิธิที่ต้องการทำลายกำแพงทางความคิด ทำให้เกิคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและสังคมทั้งในท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ  มูลนิธิ Falling Walls ร่วมกับหลายๆ หน่วยงานในประเทศเยอรมนี จัดงานประชุม Falling Walls Conference ซึ่งนับเป็นงานประชุมสุดยอดที่รวบรวมผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผู้บริหารและนักวางแผนนโยบาย ตลอดจนตัวแทนจากฝั่งธุรกิจมาพบปะและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาไอเดียใหม่ๆ ในการวางแผนและจัดการปัญหาอันหลากหลายที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ หนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ที่จะจัดขึ้นระหว่างการประชุม Falling Walls Conference ก็คือ Falling Walls Lab Finale เป็นเวทีจะค้นหาผู้ชนะสุดยอดแห่งนักคิดค้นไอเดียรุ่นใหม่ๆ ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก”

Mr. Martin Venzky-Stalling, Senior Advisor, Chiang Mai University ได้กล่าวถึง เส้นทางก่อนที่จะไปสู่การค้นหาสุดยอดไอเดียที่กรุงเบอร์ลิน โดยเริ่มจากประเทศต่างๆ จัดงาน Falling Walls International Lab ขึ้นภายในประเทศของตนเองโดยให้นักศึกษา นักวิจัย หรือคนทำงานรุ่นใหม่ ไม่จำกัดว่าจะมาจากสาขาไหน ที่มีพลังและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งใกล้ตัว หรือระดับโลกเข้าร่วมประกวดไอเดียของตน ต่อหน้าคณะกรรมการและสาธารณชน ภายในเวลา 3 นาที ไอเดียของผู้สมัครที่ตรงตามเงื่อนไขและชนะใจกรรมการจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลเป็นค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินไปขึ้นเวที Final Lab เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันประกวดไอเดียกับตัวแทนจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่กรุงเบอร์ลิน ซึ่งผู้ชนะเวทีประกวด Final Lab ที่กรุงเบอร์ลินก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดกลับบ้านอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “การจัดงาน Falling Walls Lab Thailand 2023 ครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น ได้แก่ องค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน (DAAD ประเทศไทย), Embassy of the Federal Republic of Germany Bangkok, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หอการค้าเยอรมันไทย (German-Thai Chamber of Commerce), บริษัทแชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บ๊อช ประเทศไทย (BOSCH), บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ทำให้ปีนี้ประเทศไทยสามารถคัดเลือกและส่งผู้ชนะได้ถึง 2 คน เพื่อไปร่วมงาน Falling Walls Conference วันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี สนับสนุนโดย Federal Foreign Office of Germany, German Academic Exchange Service (DAAD) และยังสามารถเข้าชม Lab ใดก็ได้ในยุโรปซึ่งสนับสนุนโดย EURAXESS ASEAN

ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายใต้การขับเคลื่อนของ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี มีนโยบายเพื่อเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลก The World Master of Innovation มุ่งมั่นพัฒนา สร้างบัณฑิต นักวิจัยที่มีคุณภาพ  สจล. ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องการอบรมให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ในการนำเสนอไอเดียภายในระยะเวลาอันสั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Federal Foreign Office of Germany, German Academic Exchange Service (DAAD) และผู้ร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วน คาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก และยิ่งไปกว่านั้นเราหวังว่าไอเดียจากประเทศไทยอาจจะได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดไอเดียประจำปี 2566 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย !

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.falling-walls.com.