งานมหกรรมสินค้า OTOP อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

งานมหกรรมสินค้า OTOP

ประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างดีเยี่ยม สำหรับงาน มหกรรมสินค้า Otop อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดย สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดมหหาสารคาม แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในปีต่อๆไป