MEA คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2023

MEA คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2023

ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นายโสพัส สังขกรมานิต และนายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมทีมแข่งขันร่วมนำเสนอผลงาน Kaizen โชว์ศักยภาพนวัตกรรมคว้า 2 รางวัลเหรียญเงิน ในงานแข่งขัน THAILAND KAIZEN AWARD 2023 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนเมือง จึงส่งเสริมองค์ความรู้ของพนักงานให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ MEA ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Kaizen และได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน

– โครงการ Jib-joint Jib-Boom เป็นเครื่องมือประกอบรถกระเช้า สำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน ช่วยลดอัตราการเมื่อยล้าบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ จาก MEA เขตบางบัวทอง

-การลดเวลาซ่อมแซมสายไฟฟ้าใต้ดินชำรุดด้วยเทคนิค intersection method กรณีศึกษาในพื้นที่สีลม จาก MEA เขตคลองเตย

โดยการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้จริงทำให้ MEA ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

#KAIZEN #ThailandKaizenAward2023

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร