เปิดปฐมนิเทศ สุดยอดหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม วธอ. รุ่น 8

เปิดปฐมนิเทศ สุดยอดหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม วธอ. รุ่น 8

วธอ. เปิดปฐมนิเทศ หลักสูตร“นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” รุ่นที่ 8 วันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท หัวหิน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม (FBID) จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” รุ่นที่ 8 โดยมี ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยกล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างฉับพลันในปัจจุบัน ร่วมด้วย ท่านชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจอุตสาหกรรมกับความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องปลาวาฬบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท หัวหิน

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) เปิดเผยว่า “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม (FBID)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยจัดตั้ง “สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ./IBID)” ขึ้น พร้อมเปิดหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” ซึ่งในปีนี้นับเป็นรุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้นำของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมากกว่า 900 คนแล้ว”

หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) นอกจากการพัฒนานักบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังช่วยสร้างทีมเวิร์กในการทำงานร่วมกันตลอด Supply Chain ด้วย เพื่อช่วยกันผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และภายใต้ระบบการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยมุ่งมั่นให้ ผู้นำและผู้บริหารองค์กรจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ถูกต้องชัดเจน และมีความกล้าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยเฉพาะหลักการบริหารและปฏิบัติการที่รวดเร็วทันสมัยในยุคของ Digital Economy และ AI ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ  โดยมี “วิทยากร” มืออาชีพและผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จระดับสากล มาบรรยาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติอย่างได้ผลจริง จึงมั่นใจว่า หลักสูตร วธอ. จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่โดดเด่นและเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

Advertisement