ยุ้ย จีรนันท์ ร่วมเป็นกระบอกเสียง โครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care”

ยุ้ย จีรนันท์ ร่วมเป็นกระบอกเสียง โครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care”

ยุ้ย จีรนันท์ ร่วมเป็นกระบอกเสียง โครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” มอบทุนผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน

ยุ้ย จีรนันท์ “พรีเซนเตอร์” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตา Yes Care ภายใต้แบรนด์ Real Elixir ร่วมเป็นกระบอกเสียง บอกต่อโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” นำรายได้จากการจำหน่าย มอบทุนผ่าตัดดวงตา ในโครงการ “ผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม” ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 140 ราย ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากประสบการณ์ในอดีตที่เคยถึงขั้นกระจกตาทะลุ ทำให้นางเอกสาว “ยุ้ย จีรนันท์” ตระหนักถึงว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะตนเองเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตารุนแรงถึงขั้นต้องหยุดงานแสดงไปช่วงหนึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาดวงตา จึงเข้าใจดีว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงใด และรู้ซึ้งว่าการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรามาก

ในโอกาสนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านดวงตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อดวงตา Yes Care มาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตา ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน สู่ “โครงการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่” ที่ผ่าตัดดวงตาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมกว่า 140 ดวงตา

https://www.facebook.com/reel/251462550645652

ครั้งนี้ นำทีมโดย พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ เลขานุการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน , พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร และ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลท่าตูม รวมถึงทีมจักษุแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่จิตอาสากว่า 30 คน จากหลากหลายโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ด้านบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care แบรนด์ Rea; Elixir รวมถึงมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน ได้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยผู้มีปัญหาด้านดวงตาและขาดทุนทรัพย์ จะได้มีโอกาสได้เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น เพื่อดวงตาที่สว่างสดใส ผ่านการร่วมใจจากโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” และ “โครงการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมแก่ผู้ยากไร้” ครั้งต่อไป