“ทิวลิป” ร่วม “รักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน”

“ทิวลิป” ร่วม “รักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน”

ทิวลิป” ร่วมโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน” ปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียวสมุทรสาคร

เมื่อเร็วๆนี้ พนักงานของ บริษัท ลีรุ่งเจริญ จำกัด  โรงงานผู้ผลิตชุดเครื่องนอนทิวลิป ได้เข้าร่วมโครงการ “จป.สรพ.2 รักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กรุงเทพมหานคร  พื้นที่ 7 ร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียน และชมรมบริหารงานบุคคลสุขสวัสดิ์ได้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน และปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ทุ่งครุและเขตราษฎร์บูรณะ  โดยพนักงานของโรงงานฯ ผู้ผลิตชุดเครื่องนอนทิวลิปได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ข้างต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะได้รับฟังการบรรยายถึงแนวคิดและประโยชน์ของการรักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน และสาธิตการปลูกต้นกล้าโกงกางจากเจ้าหน้าที่แล้ว  พนักงานของชุดเครื่องนอนทิวลิป ยังได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดซื้ออุปกรณ์ปลูกป่าชายเลนด้วย