รมช.พาณิชย์หนุนสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ตั้งศูนย์ประสานงานพื้นที่ภาคกลาง

รมช.พาณิชย์หนุนสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

รมช.พาณิชย์หนุนสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ตั้งศูนย์ประสานงานพื้นที่ภาคกลาง หวังเชื่อมสมาชิก สส.-สว. ร่วมทำงานเพื่อสังคมต่อไป

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์​ เปิดโอกาสให้สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นำโดยนายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายสันติภาพ อินทรพัฒน์, นายสามารถ รัตนประทีปพร, นายแพทย์ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา, นายคำนวน เหมาะประสิทธิ์, นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล, นายธานินทร์​ แสงวณิช และนายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับหน้าที่บริหารในฐานะ​เพื่อนร่วมรุ่น​ สมาชิกวุฒิสภา​ ปี 2543-​2549 พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนงานด้านการพาณิชย์

​โดยนายนภินทร​กล่าวว่า แสดงความยินดีที่มีการจัดตั้งสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางของมวลสมาชิกรัฐสภา ทั้งอดีตและปัจจุบัน​ ที่จะมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน​และทำประโยชน์​เพื่อส่วนรวม​มากขึ้น โดยยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่​

นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวงพาณิชย์​ ยังได้อนุญาตให้สมาคมฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน​ภาคกลาง​ ที่ตลาดสดศรีเมือง​ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์การติดต่อประสานงาน​ของสมาชิกรัฐสภาไทยในพื้นที่ภาคกลาง​ต่อไป