PEA จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2023 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

PEA จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2023 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2023 ครั้งที่ 12 โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดการแข่งขัน PEA Mini Marathon ประจำปี 2566  Run for Better Life and Sustainability เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่ 63 ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งรายได้จากการจัดงานที่ได้จากเงินค่าสมัครและจากผู้สนับสนุนการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อการกุศลและร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นสนามแรก ประกอบด้วยการแข่งขันเดิน-วิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน

กำหนดการแข่งขัน PEA Mini Marathon สนามต่อไป ดังนี้

– ภาคเหนือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

– ภาคใต้ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ เส้นทางเลียบชายทะเล ปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– ภาคกลาง วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร