กรมอนามัย สวท ไบเออร์ไทย รณรงค์ วันคุมกำเนิดโลก ปี 2566

กรมอนามัย สวท ไบเออร์ไทย รณรงค์ วันคุมกำเนิดโลก ปี 2566

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2566 (World Contraception Day 2023) ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี ภายใต้แคมเปญ #ชีวิตที่เราเลือกได้ Choices: Your Life. Your Choices รณรงค์ให้เยาวชนศึกษาข้อมูลเรื่องคุมกำเนิดจากข้อมูลที่ถูกต้อง กล้าที่จะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตัดสินใจเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมให้กับตัวเอง สามารถวางแผนอนาคตที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย

ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การท้องไม่พร้อมนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่เผชิญกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการตั้งท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น หรือปัญหาคุณแม่วัยใส ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์จำนวนเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีของประเทศไทย มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2554 ที่มีเด็กเกิด จำนวน 782,198 คน จนในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนเด็กเกิด 485,085 คน และมีแนวโน้มจะลดลงอีก แต่ในกลุ่มวัยรุ่นยังพบปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควรอยู่

จากข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดของกรมอนามัยในปี พ.ศ. 2565 วัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 42,457 คน หรือเฉลี่ย 116 คนต่อวัน ส่วนการคลอดซ้ำมีจำนวน 3,181 คน หรือประมาณร้อยละ 7.5 โดยกลุ่มที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี พบมีการคลอดบุตรทั้งสิ้น 40,888 คน หรือประมาณ 112 คนต่อวัน

ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ กล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐ ได้มีแนวทางสำหรับประชาชนให้เข้าถึงการคุมกำเนิด โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ให้บริการวางแผนครอบครัว รวมถึงการคุมกำเนิดทั้งแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย และแบบถาวร ได้แก่ การทำหมันหญิงและชาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนไทยทุกสิทธิ์การรักษา

“สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา และการคุมกำเนิดควรเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ดังนั้น เราควรส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะสามารถพูดคุยอย่างมีทักษะและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควร เพื่อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ”

ด้าน ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์จำนวนมากยังต้องการการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสามารถเลือกวิธีที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการและลักษณะการใช้ชีวิต แม้ว่าปัจจุบันวัยรุ่นจะเข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ แต่อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและอาจไม่ถูกต้อง เพราะการคุมกำเนิดเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ

ในปีนี้ สวท ได้จัดทำคู่มือวิธีการคุมกำเนิด ซึ่งได้รับเกียรติจากสูตินรีแพทย์ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งจัดทำทั้งในรูปแบบของเอกสารประชาสัมพันธ์มอบให้กับเภสัชกรที่ร้านขายยา เพื่อเป็นคู่มือให้คำปรึกษา และจัดทำเป็นข้อมูลในรูปแบบ infographic เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด และประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดให้เหมาะกับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของ สวท (Facebook Page สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ TikTok /@ppat.official) และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (Facebook Page คลับนี้เลดี้คุม: https://www.facebook.com/clubneeladykhum และ TikTok คลับนี้เลดี้คุม: https://www.tiktok.com/ @younglovethailand) ตลอดเดือนกันยายนนี้

ผศ.ดร.สุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้มีการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีลูกเมื่อพร้อม ดังนั้นหากยังไม่พร้อมควรจะมีการคุมกำเนิด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย การคุมกำเนิดมีทางเลือกหลายวิธี อาทิ ฝ่ายชายสามารถใช้ถุงยางอนามัย ควบคู่กับฝ่ายหญิงที่สามารถเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและสะดวก อาทิ ยาเม็ดคุมกำเนิด หรือเลือกยาฝังคุมกำเนิด เพราะนอกจากจะป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้ว ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย

สำหรับไบเออร์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ในแต่ละปีมีผู้หญิง 100 ล้านคนในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางสามารถเข้าถึงการคุมกำเนิดสมัยใหม่ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งในปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ไบเออร์ได้ทำให้ผู้หญิงในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางเข้าถึงการคุมกำเนิดสมัยใหม่ไปแล้ว 44 ล้านคน

ในส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชน นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล กล่าวว่า ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้หญิงมากว่า 60 ปี ไบเออร์ไทยได้ร่วมรณรงค์ผ่านแคมเปญ Bayer For Her โดยสนับสนุนผู้หญิงทุกวัยให้มีความกล้าที่จะแชร์เรื่องสุขภาพผ่าน #ConversationsOfCare #เรื่องผู้หญิงพูดสิพูดได้ และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีทางเลือก สามารถที่จะตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวเองได้

ทั้งนี้วันคุมกำเนิดโลกนี้ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันรณรงค์เพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการลดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนของวัยรุ่น และสำหรับไบเออร์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์นี้มาตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา

แพทย์หญิงปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีมีผู้หญิงเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงทั้งหมดทั่วโลกเกิดปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนเป็นจำนวน 121 ล้านคนต่อปี หรือ 332,000 คนต่อวัน สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของการคุมกำเนิดและการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่เหมาะสม และผู้หญิงมากกว่า 60% ของจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้มีการทำแท้ง และ 45% ของการทำแท้งเป็นการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

สำหรับแนวทางการรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก ปี 2566 ภายใต้แคมเปญ #ชีวิตที่เราเลือกได้ Choices : Your Life. Your Choices มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ จัดกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลก 2566 บริเวณสยามสแควร์ ในวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ

  • จัดกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลก 2566 บริเวณสยาม สเคป ในวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ทั้งการเสวนาโดยนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ และนักแสดงวัยรุ่น ‘สตางค์’ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์ และ ‘น้ำตาล’ ทิพนารี วีรวัฒโนดม ตัวแทนเยาวชนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ #ชีวิตที่เราเลือกได้ Choices: Your Life. Your Choices รวมถึงเดินรณรงค์ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องให้กับวัยรุ่นในบริเวณสยามสแควร์ อีกด้วย
  • จัดทำ “คู่มือวิธีการคุมกำเนิด” เพื่อเป็นคู่มือให้กับเภสัชกร สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ร้านขายยา
  • จัดทำข้อมูล infographic เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องผ่าน Facebook Page คลับนี้เลดี้คุม: https://www.facebook.com/clubneeladykhum และ TikTok คลับนี้เลดี้คุม: https://www.tiktok.com/@younglovethailand และโซเชียลมีเดียของสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ทั้ง Facebook Page สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ TikTok /@ppat.official ตลอดเดือนกันยายน

นอกจากนี้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และไบเออร์ไทย ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย ในมหาวิทยาลัย และโรงงาน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2566 มีแผนจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 ครั้ง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่น ลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

#WCD2023 #WorldContraceptionDay #YourLifeYourChoices #คลับนี้เลดี้คุม #วันคุมกำเนิดโลก

COR-UN-WHC-TH-0027-1 (09/2023)