ผู้ว่าการ กปภ. สั่งด่วน!ช่วยเหลือประชาชนห่วงน้ำท่วมหนัก

ผู้ว่าการ กปภ. สั่งด่วน!ช่วยเหลือประชาชนห่วงน้ำท่วมหนัก

ผู้ว่าการ กปภ. สั่งด่วน! ช่วยเหลือประชาชน ห่วงน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สั่งการด่วน นำน้ำประปาสะอาดและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น-เอกชน เข้มป้องกันระบบผลิต/จ่ายน้ำประปา และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย จึงได้สั่งการให้ กปภ.สาขา นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และ

เตรียมรถบรรทุกน้ำ นำน้ำประปาสะอาดไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค โดยไม่ขาดแคลน พร้อมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในท้องถิ่นตลอดจนภาคเอกชนอย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ กปภ. สาขา ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 อย่างเข้มงวด เตรียมการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอและพร้อมจ่าย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ขอให้ติดตามข้อมูลระดับน้ำท่วมและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูง อย่าลืมปิดวาล์วน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำและปิดคัทเอาท์หากต้องอพยพออกจากบ้าน ทั้งนี้ กปภ. พร้อมเร่งฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ให้คำแนะนำการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาที่ได้รับความเสียหาย

หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ PWA Line OA: @PWAThailand แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง