เครือมติชนร่วมยินดี 21 ปีกระทรวงวัฒนธรรม

ครบรอบ 21 ปี วธ.

พัฒนา ศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา เป็นผู้แทนบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “21 ปีกระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ” ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566