พหลโยธิน โล่งขึ้นอีก! MEA เริ่มรื้อเสาไฟฟ้าออกตามโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

MEA

พหลโยธิน โล่งขึ้นอีก! MEA เริ่มรื้อเสาไฟฟ้าออกตามโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และประชาสัมพันธ์การรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวในพื้นที่ ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ แยกถนนงามวงศ์วาน ถึง ห้าแยกลาดพร้าว รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล สำหรับพื้นที่ ถนนพหลโยธิน MEA ได้เคยดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จแล้วเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร (ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง ห้าแยกลาดพร้าว) และในครั้งนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ แยกถนนงามวงศ์วาน ถึง ห้าแยกลาดพร้าว ระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตร เพื่อเตรียมรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น

ในด้านภาพรวมความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน มีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 โดยขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 62 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก และโครงการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โดยภายในปี 2566 MEA คาดว่า ภายในสิ้นปีจะมีระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 29.2 กิโลเมตร ทำให้มีระยะทางสายใต้ดินสะสมรวมทั้งสิ้น 91.2 กิโลเมตร

#เสาไฟต้นนี้กำลังจะหายไป

#ถนนพหลโยธิน

#สายไฟฟ้าใต้ดิน

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร