“ฝันใหม่ ในโลกพลิกผัน “สุดยอดค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11

“ฝันใหม่  ในโลกพลิกผัน “สุดยอดค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 18

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” ภายใต้แนวคิด “ฝันใหม่  ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption)” ซึ่งจัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคมการ์ตูนไทย และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 118 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า “ค่าย “กล้าวรรณกรรม” และค่าย “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเขียนการอ่านการเรียนรู้ของซีพี ออลล์ ในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ที่ว่า “Giving & Sharing” การอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 67 คน (นักเรียน 43 คน / ครูอาจารย์ 24 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 51 คน (นักเรียน 45 คน / ครูอาจารย์ 6 คน) รวมทั้งสิ้น 118 คน มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน  จึงดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด “ฝันใหม่ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption)” และมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป เพื่อสร้างบุคลากรด้านวรรณกรรมและการ์ตูน ให้มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อใหม่ ๆ บูรณาการการเรียนรู้ การศึกษา และพัฒนาสังคม รวมถึงสามารถประสบความสำเร็จในด้านการตลาดและลิขสิทธิ์”

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

– บรรยายพิเศษ หัวข้อ ฝันใหม่ ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption) โดย จเด็จ กําจรเดช นักเขียนนักวาดมือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

– เติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ประชาคม ลุนาชัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ขวด เดลินิวส์ ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

– บรรยาย ลิขสิทธิ์ โดย เขมะศิริ นิชชากร ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

– เสวนาหัวข้อ “จริยธรรม และลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ ” โดย กนกวลี กันไทยราษฎร์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

– ณภัทร พรหมพฤกษ์ เลขานุการสมาคม TCAP

– ปฐม อินทโรดม กรรมการผู้จัดการฝ่ายไอโอที แอนด์ ดิจิทัล โซลูชั่นส์ บริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินรายการโดย นรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ

– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานบันไดกวึ (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ

นายปีฉลอง ทองสุข หรือน้องบิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จากค่ายกล้าวรรณกรรม เล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายว่า “รู้จักโครงการนี้ผ่านโลกออนไลน์ และเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการแต่งกวีนิพนธิ์ต่างโรงเรียนส่งข่าวต่อๆ กันมา ชวนกันมาค่ายนี้จึงสนใจมาสมัคร ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในค่ายนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้ เพราะได้พี่ๆ วิทยากร มาช่วยให้เราผ่อนคลายทำความรู้จักกันมากขึ้น วิทยากรที่มาให้ความรู้ในค่ายนี้เป็นศิลปินแห่งชาติทุกท่าน เราจะได้ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปอุดรอยรั่ว หรือข้อบกพร้องในการแต่งกวีนิพนธิ์ของตนเองได้ ได้รับความรู้ที่นำมาปรับใช้ได้เยอะมากๆ เพื่อนๆ ในค่ายนี้มีอัธยาศัยดีทุกคน ในค่ายไม่มีความเครียดเลยมีอะไรก็คุยกับเพื่อนปรึกษากับเพื่อนได้ ช่วยกันได้ เราสร้างผลงานในค่ายก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อแข่งขันกัน เพื่อนๆ ทุกคนน่ารักมาก หลังจากที่ได้มาค่ายนี้คิดว่าหลังจากได้มาค่ายนี้จะทำให้ผลงานที่ออกสู่สายตาประชาชนมีการปรับปรุงพัฒนาได้ดีขึ้น อยากเชิญชวนเพื่อนๆ สำหรับใครที่ยังกลัวหรือไม่กล้ามา ให้ลองเปิดใจลองส่งผลงานกันเข้ามา เพราะในค่ายสนุกมากเพื่อนๆ เป็นกันเอง เต็มไปด้วยความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง”

นางสาวฟ้าใส เย็นฉ่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากค่ายการ์ตูน เปิดเผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในค่ายการ์ตูนว่า “ส่วนตัวเป็นคนชอบวาดการ์ตูนมาตั้งแต่อนุบาลและคุณครู และรุ่นน้องแนะนำให้มาเข้าค่ายนี้ ซึ่งทำให้ได้ความรู้มากมาย เช่น การจัดวางองค์ประกอบของการ์ตูน ทำให้ได้รู้ว่าที่เราได้ทำมาก่อนหน้านี้อาจจะมีผิดจุดไปบ้าง เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับแก้ไขจุดบกพร่องได้ ซึ่งการวาดการ์ตูนทำให้เราได้ผ่อนคลาย ในอนาคตก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ มาค่ายนี้ เพราะได้เทคนิคที่ใช้ได้จริง และรู้สึกประทับใจเพื่อนๆ คอเดียวกัน ได้มารู้จักกันซึ่งทุกๆ คนน่ารักมาก อาจารย์ทุกคนน่ารักในดี มีมุขตลกทำให้ผ่อนคลายไม่เครียด และรู้สึกสนุก และอยากให้มีค่ายนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมีรุ่นน้องอีกหลายคนที่สนใจ”

โครงการค่าย “กล้าวรรณกรรม” และค่าย “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปี ภายใต้นโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 2,265 คน และครูอาจารย์จำนวน 568 คน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2071-2903 หรือ 02-071-2905