ซีพีแรม เปิดเวทีเสวนา “อาหาร กับ ผู้สูงอายุ”

ซีพีแรม เปิดเวทีเสวนา “อาหาร กับ ผู้สูงอายุ”

ชี้เทรนด์ผู้บริโภค 5 ปีจากนี้ เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จัดเสวนาหัวข้อ “อาหาร กับ ผู้สูงอายุ” โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สังกัดสํานักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด และคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา นักแสดงอาวุโส ร่วมงานเสวนาฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารสำหรับผู้สูงอายุของไทย

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สังกัดสํานักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก และเพิ่มขึ้นมากในประเทศทางตะวันออกอย่างญี่ปุ่น จีน รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยในปี 2023 นี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ซึ่งจะกระทบแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไป เนื่องจากกำลังซื้อของผู้สูงอายุแตกต่างจากคนหนุ่มสาว ประเภทของสินค้าก็แตกต่าง สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ มีอัตราส่วนสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Index) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งในประเทศไทยมีช่วงอายุ 50-119 ปี อยู่ในอัตราส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง แต่สำหรับอัตราส่วนผู้สูงอายุมีรายได้สูง เช่น ยุโรป อเมริกา ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม ในส่วนภาระการดูแลผู้สูงอายุของคนวัยทำงานก็จะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ในอีก 15 ปี โดยหลักๆ จะเป็นเรื่องของอาหารการกิน โดยเฉพาะเรื่องของภาวะการกลืนลำบาก

สำหรับในช่วง 5 ปีหลังจากนี้ เทรนด์ของผู้บริโภคจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) มากขึ้น จากผลของการเติบโตของชนชั้นกลางและการศึกษาที่ดีขึ้นทั่วโลก คนจะมองหาความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ต้องการสินค้าที่ทำมาเพื่อตัวเองโดยเฉพาะมากขึ้นด้วย เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย ชีวิตการเป็นอยู่หน้าที่การงาน ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ จะแตกต่างกัน รวมถึงความต้องการอาหารของแต่ละคน แต่ละช่วงวัย เพศสภาพต่างกัน หน้าที่การงานต่างกัน ก็ไม่เหมือนกัน ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คำว่าสารอาหารเพียงพอ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุต้องได้รับสารอาหารหรือโปรตีนที่มีคุณภาพเพียงพอ อาหารผู้สูงอายุจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ กลุ่มที่ 1 เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม สุขภาพแข็งแรงดี เคี้ยวได้ไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเยอะ กลุ่มที่ 2 เป็นอาหารผู้สูงอายุที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะทานได้น้อยลง กินมากแล้วนอนไม่หลับ กลุ่มที่ 3 เป็นอาหารผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ต้องลดเกลือ ลดน้ำตาล ห้ามมีโครเลสเตอรอล กลุ่มที่ 4 ซึ่งนอนติดเตียง เหมาะกับกลุ่มที่มีปัญหาในการกลืนของเหลว จึงต้องทานอาหารในรูปแบบผงเป็นทางเลือก เพื่อจะรักษาร่างกายเอาไว้ได้  ซึ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารกลุ่มแรก เลือกทานอะไรก็ได้ เท่าที่ร่างกายพร้อมจะรับ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกทานเป็นสำคัญ

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า การปรับตัวรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นการรองรับโอกาสตลาดผู้สูงอายุในไทย ที่กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซีพีแรมได้ทำการวิจัยและสำรวจเทรนด์ของตลาดอาหารสุขภาพ ให้ความสำคัญกับ Personalized ที่ลงลึกและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งแต่ละคน แต่ล่ะวัย จะทานอาหารที่แตกต่างกัน กิจกรรมก็ต่างกัน อาชีพก็ต่างกัน ความต้องการอาหารของแต่ละคน นั้นก็คือความสมดุล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกช่วงวัย ซีพีแรม จึงได้พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพออกมาตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุ โดยได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค แบบไหนทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องมีโปรตีนมากกว่าปกติ 20% วิตามินและสารอาหารต่างๆ เพื่อให้มีสารอาหารเพียงพอต่อร่างกายของผู้สูงอายุ เป็นอาหารที่ทานเข้าไปแล้วสร้างสมดุลของวัย ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุต้องการอาหารที่ย่อยง่าย

ซีพีแรม มุ่งมั่นในการสร้างอาหารคุณภาพให้กับสังคมไทยและผู้บริโภคทุกคน ได้มีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยตอนนี้ ได้พัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ “ครีเอเตอร์”  เป็นอาหารที่คำนึงถึงปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จำเป็น รวมไปถึงคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ และสำหรับใครที่ต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูง ก็สามารถเลือกทาน “ ครีเอเตอร์ ”  ได้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น  เพราะการทานอาหาร เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะวัยสูงอายุที่มีการเสื่อมถอยของร่างกาย จึงต้องทานอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน

คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา นักแสดงอาวุโส กล่าวว่า “ปัจจุบันอยู่ดีทานอร่อย มองเห็นชัด แสดงละครได้ ต้องดูแลตัวเองและต้องทำทุกอย่างให้สม่ำเสมอ ทำอย่างไรให้สังขารอยู่กับที่ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเอง โดยถือหลักสำคัญในการดำรงชีวต 5 อย่างคือ 1.ทานให้พอเพียง 2. นอนให้เพียงพอ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. ตรวจร่างกาย 5. ตรวจร่างกายไม่ให้เครียด ทุกคนเป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกับธรรมชาติ เราคือธรรมชาติ เหมือนต้นไม้ เผ่าพันธุ์ DNA และยีนส์ ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่เราสามารถเปลี่ยนวินัยการทานได้ ต้องทานให้เหมาะสมกับช่วงวัย และสิ่งสำคัญคือต้องนอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งบางทีอาหารอร่อยก็ทำให้อยากทานมากขึ้น แต่ก็ต้องทานให้พอดี และในแต่ละวันก็อย่าทานอาหารแบบจำเจ เปลี่ยนเมนูทุกวัน ให้มีความหลากหลาย ซึ่งเชื่อว่าอาหารที่ทานอย่างสมดุลในชีวิตเป็นปัจเจกบุคคลที่สำคัญที่สุด”

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ  กำลังเป็นประเด็นสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดรับกับสุขภาวะที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของผู้สูงอายุ เพื่อก้าวเข้าสู่ความสูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต