เปิดสูตรการวางแผนการออมเงินให้ถึงเป้าหมายไว มีเงินเหลือใช้!

เปิดสูตรการวางแผนการออมเงินให้ถึงเป้าหมายไว มีเงินเหลือใช้!

‘เงิน’ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต ซึ่งการวางแผนการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เรามีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้ โดยได้รวบรวมขั้นตอนในการวางแผนการออมเงินสำหรับเป้าหมายในชีวิตไว้ให้ในบทความนี้แล้ว

กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

ขั้นตอนแรกในการวางแผนการออมเงินคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายทางการเงินอาจเป็นอะไรก็ได้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน เกษียณอายุ ซึ่งเมื่อเรากำหนดเป้าหมายทางการเงินได้แล้ว ก็จะทำให้สามารถวางแผนการออมเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ประเมินความสามารถในการออม

ขั้นตอนต่อมาคือการประเมินความสามารถในการออม เราต้องพิจารณาถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของเราว่าเราสามารถออมเงินได้เท่าไรในแต่ละเดือน และเมื่อเราทราบความสามารถในการออมได้แล้ว เราก็จะสามารถกำหนดเป้าหมายการออมเงินได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เกิดปัญหาการเงินติดขัดในภายหลัง

วางแผนงบประมาณ

ขั้นตอนถัดไปคือการวางแผนงบประมาณ เราต้องจัดสรรรายได้ออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายจำเป็น ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเงินออม ซึ่งเมื่อเราวางแผนงบประมาณแล้ว ก็จะทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มเงินออมได้

เลือกการลงทุนที่เหมาะสม

การลงทุนเพื่อการออมสามารถทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับบัญชีเงินฝาก กองทุนรวม หุ้นกู้ ซึ่งเราควรเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินและไลฟ์สไตล์การใช้เงิน โดยประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ติดตามการออม

เมื่อลงทุนเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าปล่อยให้เงินไหลไปเฉย ๆ ควรติดตามการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังออมเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อหากเราพบว่าเราออมเงินได้ไม่เพียงพอ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนการออมเงินได้

เคล็ดลับการออมเงินให้ได้ผล

นอกจากขั้นตอนในการวางแผนการออมเงินที่ควรทำตามแล้ว เรายังสามารถใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ออมเงินให้ได้ผลมากขึ้น

  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามุ่งมั่นในการออมเงินได้มากขึ้น
  • เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ อย่ารอจนกว่าจะมีเงินมากพอ ยิ่งเราเริ่มออมเงินเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้มากขึ้น
  • ออมเงินเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องออมเงินก้อนใหญ่ แต่ควรออมเงินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เราสามารถออมเงินได้มากขึ้นหากเราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  • หารายได้เสริม หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มเงินออม
  • ใช้การออมเงินแบบอัตโนมัติ ตั้งค่าการออมเงินแบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถออมเงินได้เป็นประจำโดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืม

การวางแผนการออมเงินโดยคำนึงถึงเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งยังช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว