สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 660 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 11.5 เซนต์ หรือ 2.37% ปิดที่ 4.975 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดปรับตัวขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กากถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 20.50 บาท การเก็บเกี่ยวที่สหรัฐอเมริกาค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดการณ์ รวมทั้งการเพาะปลูกที่ฝั่งบราซิล เริ่มต้นเร็วขึ้นในหลายพื้นที่ ส่วนความต้องการซื้อในตลาดก็มากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะจากประเทศจีน

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้น 7.75 เซนต์ หรือ 0.61% ปิดที่ 12.8075 ดอลลาร์/บุชเชล การทะยานขึ้นของสัญญาข้าวโพดช่วยหนุนสัญญาถั่วเหลืองบวกขึ้นด้วย ขณะที่รายงานผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวที่ดีเกินคาดของสหรัฐฯ กลับสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของสัญญาถั่วเหลือง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การสำรวจปลาที่ประเทศเปรูยังคงไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ต้องติดตามปริมาณปลาว่าจะมากขึ้นหรือไม่ ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวที่ประเทศจีน จึงไม่มีราคาซื้อและปริมาณสต็อกอัพเดตในสัปดาห์นี้

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 60.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 54.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 51.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 51.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 49.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 621 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 611 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 469 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 461 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 2,100 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,550 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 29 กันยายน 2566 อยู่ที่ 60-66 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคย่อตัว

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 60)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 36 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว