MEA จับมือ ธอส. เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า KEN by MEA

MEA จับมือ ธอส. เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า KEN by MEA

วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้ และโครงการ GHB Big Family ระหว่าง MEA และ ธอส. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร นอกจากภารกิจหลักในด้านการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบัน MEA ยังได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง KEN by MEA ที่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าครอบคลุม 4 บริการ คือ ธุรกิจออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction) ธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance) ธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger) ซึ่งมาพร้อมทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า มีมาตรฐานการติดตั้งที่ปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการรับแจ้งปัญหาขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ KEN by MEA ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการด้านระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในคราวเดียวกัน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธอส. กล่าวว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ที่ตลอด 70 ปี ได้ทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว โดยในความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น ด้วยการจัดทำ “สินเชื่อพร้อมใช้ ปี 2566” อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-2% ต่อปี (4.90%) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (6.15%) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.316% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ในปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) สำหรับผู้ที่ต้องการขอกู้หรือกู้เพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่อนชำระนานสูงสุด 20 ปี กรณีกู้ 1 แสนบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 800 บาทเท่านั้น! ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการสินเชื่อกับ ธอส. อยู่แล้วให้สามารถขอกู้เพิ่มเพื่อซื้อสินค้าบริการจากทาง MEA และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการรีไฟแนนซ์มายัง ธอส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ พร้อมขอกู้เพิ่มเพื่อซื้อสินค้าบริการจาก MEA ได้สะดวกมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ธอส. ยังให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า กฟน. ในการรับสิทธิประโยชน์และโปรโมชันต่าง ๆ อาทิ  แหล่งรวมการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านทาง www.ghbankbigfamily.com ซึ่งเป็นศูนย์รวมเรื่องบ้านแบบครบวงจร ที่อยู่ภายใต้โครงการ GHB Big Family ของ ธอส. นับเป็น Ecosystem ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าของธนาคารและลูกค้าขององค์กรพันธมิตรอีกด้วย

สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ดูรายละเอียดได้ที่ https://ken.mea.or.th และสามารถติดต่อ KEN by MEA ได้ผ่านช่องทาง email: [email protected] และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 หรือ LINE: MEA Connect (@MEAthailand) ผ่านช่องทาง Call Center Online ตลอด 24 ชม. “ถามมืออาชีพ ถาม KEN by MEA” และผู้ที่สนใจสินเชื่อ พร้อมใช้ของ ธอส. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตาม ข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

#KENbyMEA #KeyEnergyNow #FutureElectricitySolution

#EPC #BetterCareService #SolarCell #Solarrooftop #Solarfarm #EVCharger #EV

#SmartService #ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง #สินเชื่อพร้อมใช้

#ธอส #ธนาคารอาคารสงเคราะห์

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร