สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2566

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 660 บาท เป็นหาบละ 654 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 สัญญาข้าวโพดปรับตัวขึ้น 2.5 เซนต์ หรือ 0.51% ปิดที่ 4.88 ดอลลาร์/บุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กากถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 20.50 บาท การเก็บเกี่ยวที่สหรัฐอเมริกาใกล้ครบ 50% ของพื้นที่เพาะปลูก เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศบราซิลสภาวะอากาศที่ดี ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกที่เริ่มเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนปริมาณซื้อในตลาดทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ลดลง 19 เซนต์ หรือ -1.49% ปิดที่ 12.525 ดอลลาร์/บุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ผู้ซื้อยังคงรอการประกาศโควต้าจับปลาที่ประเทศเปรู คาดว่าจะเริ่มจับปลาได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือที่จีนปรับตัวสูงขึ้น หลังกลับมาเปิดตลาดจากช่วงหยุดยาวของจีน ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวลงเล็กน้อย

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 60.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 54.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 51.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 51.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 49.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 611 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 609 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 461 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 470 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 2,100 บาท เป็นกระสอบละ 2,050 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,550 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 7 ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 56-66 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,200 บาท (บวก/ลบ 56)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว