มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบข้าวสาร-ปลากระป๋อง พม. แจกผู้สูงอายุ-เปราะบาง

เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งมอบ “ข้าวสาร-ปลากระป๋อง” ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกผู้สูงอายุ-กลุ่มเปราะบาง ประสบปัญหาเดือดร้อน

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมมอบเครื่องบริโภค ได้แก่ ข้าวสารและปลากระป๋อง ให้แก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของทางภาครัฐ ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธี ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้