กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รับมือน้ำหลากต่อเนื่อง หลังมีฝนตกลงมาเพิ่ม พร้อมลุยเคียงข้าง และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ หลังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งยังได้เสริมคันดินกั้นน้ำ เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่-น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ

🚧 จังหวัดชัยนาท
ส่งรถแบ็กโค จำนวน 1 คัน เสริมคันดินกั้นน้ำ บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา วัดลัดเสนาบดี (วัดเกาะ) รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ในเขตพื้นที่อำเภอสรรพยา อีกด้วย

🚧 จังหวัดอ่างทอง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ

🚧 จังหวัดปราจีนบุรี
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

🚧 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่ริมถนนปากทางเข้า วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ตำบลคลองเปร็ง อำเภอเมือง และ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง และขนาดท่อ 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลอง 19 และคลอง 20 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง