สืบสาน เชิดชู วัฒนธรรมล้านนา งานบุญประเพณี‘ตานก๋วยสลาก ครั้งที่ 58’ ณ วัดเบญจมบพิตร

สืบสาน เชิดชู วัฒนธรรมล้านนา งานบุญประเพณี‘ตานก๋วยสลาก ครั้งที่ 58’ ณ วัดเบญจมบพิตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยและประธานที่ปรึกษาสมาคมพุทธบริษัทชาวเหนือแห่งประเทศไทยคุณเยาวเรศ ชินวัตร ประธานที่ปรึกษา ทั้ง 2 สมาคมฯ และประธานในพิธีฯ เข้าร่วมงาน “ตานก๋วยสลาก ครั้งที่ 58” ประจำปี 2566 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะสงฆ์ พุทธบริษัทชาวเหนือ 8 จังหวัด และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตานก๋วยสลากตามเต็นท์จังหวัดต่างๆ

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 โดยมีพิธีปล่อยขบวนแห่ต้นก๋วยสลากภัตชาวเหนือ บริเวณหน้าโรงเรียนประถมศึกษา วัดเบญจมบพิตรฯ และมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ภายในงานมีการออกร้านของพี่น้องชาวเหนือ 8 จังหวัด นำสินค้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ตลอดจนการตั้งกองตานก๋วยสลากเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษชาวเหนือของพี่น้องชาวเหนือ ซึ่งมาทำงานในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การจัดงานตานก๋วยสลากนั้นได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้พี่น้องชาวเหนือที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมทำบุญเพื่อนำรายได้มอบให้แก่พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาธรรมวินัย จำนวน 100 กว่ารูป และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบต่อไป หากประชาชนสนใจจะร่วมทำบุญ

สามารถติดต่อได้ที่ (สนช.ชาวเหนือ) โทรศัพท์. 06-2456-2354

นับว่าเป็นงานบุญตานก๋วยสลากที่สืบสานวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยภาคเหนืออันงดงาม