‘นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ’ สนองนโยบาย ผบ.ตร.

‘นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ’ สนองนโยบาย ผบ.ตร.

‘นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ’ สนองนโยบาย ผบ.ตร.เสริมขวัญ สร้างอาชีพ อิ่มสุข แก่พี่น้อง ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่สาร เนื่องในวันตำรวจ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีใจความสำคัญว่า “ขอให้ข้าราชการตำรวจ ระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อย การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุก และความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก”

ด้านนางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า “สมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมสนองนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมแม่บ้านตำรวจ คือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว และขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายว่า จะเร่งสร้าง ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจะสร้าง “Police’s Home” เพื่อทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีความสุข

ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ดิฉันขอทำหน้าที่หลังบ้านที่เข้มแข็งเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำรวจทุกนาย โดยมีโครงการทีอยากสานต่อมาจากเดิมสมัยเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง นั่นคือ การส่งเสริมให้ครอบครัวตำรวจและชุมชนในแต่ละพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 กล่าวได้ว่า เป็นความอบอุ่นง่ายๆ ที่สร้างขึ้นได้ภายในครอบครัวพี่น้องตำรวจเรา มันไม่ใช่แค่ประหยัด แต่คือสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในครอบครัวด้วย

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจยังเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น ต่อยอดโปรเจกต์การจัดทำร้านกาแฟ “ปันรักษ์ คาเฟ่” ไปทั่วประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนให้ครอบครัวตำรวจได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเยอะ คีออสหนึ่งลงทุนประมาณ 3-4 หมื่นบาท ขอเพียงมีความตั้งใจ ก็สามารถสร้างโอกาสสร้างอาชีพใหม่ได้ เรามีทีมงานสอนให้เบ็ดเสร็จ ไม่คิดค่าแฟรนไชส์ เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบ สามารถเปิดมุมไหนของประเทศก็ได้

นอกจากนี้ ยังเดินหน้ามอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุพพลภาพ และบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อตอบแทนคุณความดีและสร้างขวัญกำลังใจ เช่นเดียวกับโครงการ “ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน” โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุกรูปแบบ” นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวทิ้งท้าย