สมาชิก CIML แห่ร่วมประชุมไทยคับคั่ง ร่วมวางมาตรฐานชั่งตวงวัด

“ปลัดพาณิชย์” เปิดงานประชุมคณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (CIML) ครั้งที่ 58 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแบบพบปะกันเป็นครั้งแรกหลังโควิด-19 เผยมีผู้เข้าร่วมประชุม 128 คน จาก 54 ประเทศทั่วโลก ไทยพร้อมผลักดันการพัฒนาระบบชั่งตวงวัดในระดับสากล รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การใช้ QR Code และการตรวจสอบผ่านระบบทางไกล

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังร่วมกับประธานคณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Committee of Legal Metrology meeting : CIML) เปิดการประชุม CIML ครั้งที่ 58 ที่ จ.เชียงใหม่ ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบพบปะกันเป็นครั้งแรก หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีผู้แทนระดับหัวหน้าหน่วยงานชั่งตวงวัดจากประเทศสมาชิกองค์การชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Organization of Legal Metrology: OIML) เข้าร่วมการประชุมรวม 128 คน จาก 54 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยประเทศสมาชิกถาวร 40 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 14 ประเทศ

การประชุม CIML ครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดตามแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้าระบบไฟกระแสตรงที่จะนำไปใช้ในการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV charger) ซึ่งต่อไปจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการคิดเงินค่าชาร์จด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการหารือเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานชั่งตวงวัด อาทิ การใช้ OR Code ในการกำกับดูแลเครื่องชั่ง และการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดจากระยะไกล หากมีการพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและมีการนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และทำให้สามารถขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมเครื่องชั่งตวงวัดมากขึ้นได้ในอนาคต

“การประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ไทยได้แสดงความเป็นผู้นำด้านชั่งตวงวัดในภูมิภาค และพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบชั่งตวงวัดที่เป็นสากล โดยพร้อมที่จะยกระดับในเรื่องนี้ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศประเทศ OIML อื่นๆ เพราะการพัฒนาระบบชั่งตวงวัดที่เป็นสากล ไม่เพียงช่วยให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในสังคมด้วย” นายกีรติกล่าว

ดร.Roman Schwartz ประธาน CIML กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม CIML ครั้งที่ 58 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงาม มีบรรยากาศที่ดี และมีความพร้อมในการจัดประชุมระหว่างประเทศ หลังจาก CIML ได้งดการประชุมแบบพบหน้า เป็นเวลา 4 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และต้องขอขอบคุณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมมาก เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกต่อไป