“LNG สะอาด สะดวก ประหยัด”

“LNG สะอาด สะดวก ประหยัด”

“LNG สะอาด สะดวก ประหยัด” อีกหนึ่งก้าวแห่งความเป็นผู้เริ่มต้นของบางจากฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

เมื่อการไม่หยุดพัฒนาเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการทำธุรกิจ เราจึงได้พบกับความเป็นผู้เริ่มต้นอย่างต่อเนื่องของบางจากฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน หลังจากการนำเสนอนวัตกรรมแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนหนี้เมื่อปี 2563 ต่อด้วยการบุกเบิกการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF ในปี 2565 มาวันนี้ กลุ่มบริษัทบางจาก ได้เริ่มต้นอีกหนึ่งธุรกิจเพื่อผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในภาคขนส่งของประเทศด้วยการเปิด “สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas – LNG) แห่งแรกในประเทศไทยด้วยใบอนุญาตลำดับที่ 1 จากกรมธุรกิจพลังงาน” ณ สถานีมาบเอียง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เส้นทางสัญจรสำคัญของรถบรรทุกในภาคขนส่ง

LNG “สะอาด สะดวก และประหยัด” ตอบโจทย์ภาคขนส่ง

ในขณะที่โลกต้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด แต่พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในภาคธุรกิจขนส่งที่ใช้รถบรรทุกเป็นหลักได้ ทั้งในเรื่องของน้ำหนักแบตเตอรี่ ระยะเวลาต่อการชาร์จ และระยะทางที่สามารถเดินทาง โดย LNG ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บและใช้งาน ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย จึงเป็นเชื้อเพลิงที่จะตอบโจทย์ผู้ประกอบการภาคขนส่งที่ต้องการใช้เชื้อเพลิงที่ลดการปล่อยมลพิษ  ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและเพิ่มโอกาสในการใช้งานรถบรรทุกขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งมอบบริการด้วยมืออาชีพ

สถานีบริการ LNG  ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขามาบเอียง กม. 15 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  บริหารงานโดยบริษัท บีทีเอสจี จำกัด (BTSG) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด (TSG) ที่ผสานจุดแข็งของบางจากฯ ในการบริหารเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศ เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านก๊าซอุตสาหกรรมและก๊าซพิเศษอย่างยาวนานของ TSG   โดยในวันนี้ BTSG พร้อมแล้วที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LNG อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการเลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทธุรกิจ ด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ พร้อมประเมินงบประมาณและระยะเวลาคืนทุน รวมถึงการบริการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิง LNG เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าทั้งในธุรกิจภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม

พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายผู้นำการให้บริการ LNG แบบครบวงจร

จากจุดเริ่มต้นที่มาบเอียง กลุ่มบริษัทบางจากได้วางเส้นทางแห่งความสำเร็จต่อไปด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำการให้บริการด้านก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร ขยายจำนวนสถานีบริการ LNG ให้ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ในทั้ง 4 ภาคของประเทศ พร้อมทั้งมีแผนจะร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการภาคขนส่งในการเปิดสถานีบริการ เพื่อกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมและสามารถผลักดันการใช้เชื้อเพลิงสะอาดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอบสนองความต้องการใช้ LNG ในภาคขนส่งและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีพลังงานที่สะอาดใช้ในทั่วทุกภูมิภาค

 “LNG สะอาด สะดวก ประหยัด” พลังงานทางเลือกที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางด้านพลังงานและความเหมาะสมสำหรับภาคขนส่งในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

LNG สะอาด สะดวก ประหยัด

1) สะอาด: เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นก๊าชบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งปลอมปน ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่มี PM 2.5

2) สะดวก: เติม 1 ถัง ใช้เวลาเติมประมาณ 10 นาทีเท่ากับการเติมน้ำมัน

ในขณะที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่ใช้แบตเตอรี่ต้องใช้เวลานานสูงสุดถึง 90 นาทีต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

3) ประหยัด: เติม 1 ถัง สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่าน้ำมันดีเซลและ CNG เนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนสูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ

รถบรรทุกที่เติม LNG เต็มถัง สามารถเดินทางได้ระยะทางมากถึง 1,400 กม. เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่เดินทางได้ 1,200 กม. รถบรรทุกที่ใช้ CNG 500 กม. และรถบรรทุกไฟฟ้า 300 กม.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายชิตชัย ศฤงคารินทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด (TSG) พร้อมคณะผู้บริหารบางจากฯ และไทยสเปเชี่ยลแก๊สฯ และลูกค้าผู้ประกอบการรถขนส่งขนาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิดบริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อย่างเป็นทางการ ณ สถานีบริการบางจาก สาขามาบเอียง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566