Koreaners Global จับมือ C2C Agency ประเทศไทย รุกตลาดความงาม

Koreaners Global จับมือ C2C Agency ประเทศไทย รุกตลาดความงาม

Koreaners Global จับมือ C2C Agency ประเทศไทย  รุกตลาดความงาม ศัลยกรรม ปรับบุคลิกภาพ

บริษัท โคเรียนเนอร์ โกลบอล จำกัด หรือ Koreaners Global จับมือกับ C2C  Agency ประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือกันในการทำการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าและบริการที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการศัลยกรรมตกแต่งหรือพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น โดยโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มีชื่อเสียง ประจำประเทศเกาหลีใต้

Mr. Chung Tae Won ซีอีโอ บริษัท โคเรียนเนอร์ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านคอมมูนิตี้ของชาวต่างชาติในประเทศเกาหลีใต้ ได้ออกมาประกาศในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 พร้อมที่จะร่วมมือกับ C2C Agency ประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ลีฟไฮ จำกัด นำโดย คุณพิชชาภัสร์  คงบวรพิสิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวแทนรายเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นด้านการเป็นที่ปรึกษาความงาม ในการปรับบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ดูดีขึ้น C2C Agency มีความมุ่งมั่นในการวางแผน เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และพร้อมเดินทางร่วมกับผู้ที่สนใจเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้ ตามขั้นตอน เหมือนไปกับครอบครัว

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีการทำการตลาดเพื่อดึงรายได้จากภาคต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการดังกล่าว รวมถึงการดึงสินค้าแบรนด์ดังในประเทศไทยสู่สากล โดยผ่านข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมและร่วมมือกันผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น TikTok-YouTube-Instagram โดย C2C Agency ทำการตลาดแบบบูรณาการ ดึงดูดแบรนด์ท้องถิ่น ธุรกิจด้านสุนทรียศาสตร์และการสนับสนุนทางการแพทย์

C2C Agency ประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ลีฟไฮ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการวางแผน ให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความรู้ในการตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมีเครือข่ายนักแสดง ผู้มีชื่อเสียง และบุคคลสำคัญในประเทศไทย นอกจากนี้ C2C Agency ยังมีความถนัดในการทำการตลาดสื่อออนไลน์ในไทยและเกาหลีใต้ ภายใต้ความร่วมมือ ของ Koreaners Global

Mr. Chung Tae Won ซีอีโอ บริษัท โคเรียนเนอร์ โกลบอล จำกัด ได้กล่าวว่า “จากการลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือ (MOU) กับ C2C ในครั้งนี้ เรามีพันธกิจร่วมกัน แบ่งปันความรู้ วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายของเราระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการตลาดที่หลากหลาย รวดเร็วขึ้น และเราคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี้”