มสวท. มอบรางวัล ‘ศ.คลินิกนพ.สรณ’ บุคคลคุณภาพแห่งปีด้านเทคโนโลยี

มสวท. มอบรางวัล ‘ศ.คลินิกนพ.สรณ’ บุคคลคุณภาพแห่งปีด้านเทคโนโลยี

ประธาน กสทช. รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านเทคโนโลยี และได้รับเกียรติให้นำชื่อเข้าสู่ทำเนียบ Hall of Fame ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) หลังผลงานเด่นในการยกระดับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และคุ้มครองผู้บริโภคคนไทย พร้อมสร้างชื่อเสียงประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านเทคโนโลยี” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ทั้งนี้ รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 หรือ (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2023) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยมูลนิธิ มสวท.จะบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame) ของมูลนิธิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ กล่าวว่า “การได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านเทคโนโลยี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงและเป็นกำลังใจที่ดีในการขับเคลื่อนภารกิจยกระดับ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทย ไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในอนาคต ขอขอบคุณทางมูลนิธิ มสวท. ที่เห็นผลงานความสำเร็จและได้ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. เข้ามาบริหาร กสทช. เป็นเวลากว่า 1 ปี มีผลงานหลายด้าน อาทิ การกำกับภาคธุรกิจและปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การคุ้มครองผู้บริโภค การกระจายบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม การนำเทคโนโลยี 5G พัฒนาด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข และมีบทบาทสำคัญรณรงค์หาเสียงให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหาร สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประจำปี 2023-2026