อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566

อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566

อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566 ตอกย้ำความทุ่มเทในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อุทัย มีแสง (ซ้าย) ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบ “รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง” หรือ CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว โดยมี จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับ “รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” นี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดได้อย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย” โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 66% ในปี 2565 (เมื่อเทียบกับปี 2561) ควบคู่ไปกับการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน จึงทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลงได้ถึง 91% ในปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทุก ๆ ด้านเพื่อ “ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริม “สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของเรา