ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอล

ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอล

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน มอบ “บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้ประกันตนเสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอล ที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ไว้อาลัย และมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวแรงงานไทย ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในอิสราเอล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน  2 ราย คือ ครอบครัวของนายอานันต์ เพชรแก้ว ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่จังหวัดชัยภูมิ และครอบครัวของนายธนกฤจฒ์ ปรากฏวงษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จังหวัดสุโขทัย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและได้แสดงความเสียใจกับทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยในวันนี้ (22 ต.ค. 66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผม และคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เดินทางลงพื้นที่ ณ วัดบ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินประโยชน์ทดแทนกรณีตายจากกองทุนประกันสังคมให้แก่ทายาทของนายอานันต์ เพชรแก้ว ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นเงินค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 28,800 บาท  เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 104,665 บาท (ดอกผลคำนวณถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นเงิน 50,448 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,913 บาท โดยมอบให้กับนางสาวอ้อยใจ ชัยศรี ภรรยาผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินค่าทำศพ

ในวันเดียวกัน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางลงพื้นที่ต่อไปที่วัดพระร่วงเจ้าประทานพร บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบเงินประโยชน์ทดแทนกรณีตายให้กับครอบครัว นายธนกฤจฒ์ ปรากฏวงษ์ แรงงานไทยซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ปัจจุบันเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 ทายาทผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม เป็นเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพมาตรา 33 จำนวน 16,219.30 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพมาตรา 40 จำนวน 5,237.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,456.57 บาท โดยมอบค่าทำศพให้กับนางชุติมณฑณ์ คำมาวงศ์ พี่สาวของผู้เสียชีวิต

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า “นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม ดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในอิสราเอล ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด”