“บ๊อช ประเทศไทย” ฉลอง 100 ปี แห่งความภาคภูมิใจ คว้า 2 รางวัล

บ๊อช

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ทุกช่วงเวลา ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับเคลื่อนองค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องมีทรัพยากรคนเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ เห็นได้จากหลายองค์กรภาคธุรกิจ ตั้งแต่ไซซ์ใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ต่างมองหาวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำมาปรับใช้ให้ธุรกิจก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

บ๊อช ประเทศไทย หรือ Bosch ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลก ถือเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มองเห็นถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง และปี 2566 เป็นช่วงเวลาของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรร้อยปี ได้พิสูจน์สิ่งที่ตอกย้ำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเชิงนวัตกรรม และความมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานแบบองค์รวม ด้วยการคว้ารางวัล HR Excellence Awards 2023

HR Excellence Awards ถือเป็นรางวัลระดับนานาชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหลากหลายสาขา โดยครั้งนี้ ‘บ๊อช ประเทศไทย’ สามารถคว้าเหรียญทองแดงสาขา Workforce Mobility ฉลอง 100 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บ๊อช

โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บ๊อช ประเทศไทยเผยความรู้สึกภายหลังรับรางวัล ว่า ความสำเร็จของ บ๊อช ประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน การเฉลิมฉลองวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งความสำเร็จประกอบกับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยขับเคลื่อนให้ทั้งองค์กรและพนักงานมุ่งสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน”

เรายังเข้ารอบสุดท้ายในอีกหลายสาขา อาทิ Excellence in Workplace Culture, Excellence inDiversity, Equity, and Inclusion และ Excellence in Hybrid Working ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของบริษัทที่มีต่อพนักงาน” กรรมการผู้จัดการ กล่าว

โมเดลพัฒนาตนและการยอมรับจากทั่วโลก

ยิ่งไปกว่านั้น ‘บ๊อช ประเทศไทย’ ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความพึงพอใจระหว่างองค์กรและพนักงาน ส่งผลให้เป็นหนึ่งในบริษัทในใจของคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาสถานที่ทำงาน ซึ่ง ชาญพิชญ์ ชัยฤทธิ์ ถือเป็นอีกพนักงานตัวอย่าง ที่ร่วมงานกับ ‘บ๊อช ประเทศไทย’ มายาวนานถึง 12 ปี และปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า บ๊อช ประเทศมาเลเซีย โดยเขาได้แชร์ทัศนคติและมุมมองด้วยว่า

บ๊อช เปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการให้โอกาสทำงานในต่างประเทศ ผมได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยไปถ่ายทอดกับเพื่อนร่วมงานในประเทศมาเลเซีย ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง การเติบโต และการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานระดับโลก ความทุ่มเทของ บ๊อช ประเทศไทยที่รักษาแรงบันดาลใจส่วนตัวและการพัฒนาวิชาชีพ คือ สิ่งที่ทำให้ บ๊อช สร้างความแตกต่างในฐานะนายจ้างในดวงใจ”

Great Place to Work บ่มเพาะความเป็นเลิศผ่านวัฒนธรรม

นอกจากนั้น สิ่งที่พิสูจน์ความเป็น Great Place to Work ของ ‘บ๊อช ประเทศไทย’ มาจากกลยุทธ์ทางวัฒนธรรมองค์กรของ ‘บ๊อช ประเทศไทย’ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นหลัก สอดคล้องกับตราที่ได้รับ Great Place to Work (ส.ค. 66 – ส.ค. 67) จากแรงสนับสนุนของพนักงาน ‘บ๊อช ประเทศไทย’ ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบริษัท ด้วยความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และส่งต่อพลังขับเคลื่อน

นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ขององค์กร การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมเชิงบวกและเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ทำให้ ‘บ๊อช ประเทศไทย’ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนในสภาวะแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งและมุ่งเน้นความก้าวหน้า ตราอันทรงเกียรติที่ได้รับผ่านการรับรองโดยองค์กร Great Place to Work ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของ ‘บ๊อช ประเทศไทย’ แข็งแกร่งขึ้นในฐานะนายจ้างในดวงใจ สามารถจูงใจผู้คนที่กระตือรือร้นที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ความสำเร็จนี้แสดงถึงหลักชัยสำคัญในบันทึกเส้นทางเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สดใสของความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งมั่นส่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และเติบโต บ๊อช ประเทศไทยจึงพร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลและความเป็นเลิศในศตวรรษหน้าและตลอดไป