มสวท. ประกาศเกียรติคุณ พรรณี ซาเอกิ เป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023

มสวท. ประกาศเกียรติคุณ พรรณี ซาเอกิ เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ภาคธุรกิจยานยนต์”

คุณพรรณี ซาเอกิ ประธานกรรมการบริหารบริษัท R.R.D Automotive (Thailand) Co., Ltd.รับโล่เชิดชูเกียรติในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ภาคธุรกิจยานยนต์” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

โดยได้รับมอบโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการคัดเลือก “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” โดยมูลนิธิ มสวท.ได้คัดเลือกบุคคลที่ประสบความสำเร็จผ่านการเสนอชื่อจากคณะกรรมการให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังให้เจริญรอยตามต่อไป

อีกทั้งบริษัท R.R.D Automotive (Thailand) Co., Ltd. ยังสนับสนุนมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ และยังส่งเสริมกิจกรรมหรือผลงานเพื่อสาธารณประโยชน์นำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) มอบโล่เกียรติคุณ”บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ภาคธุรกิจยานยนต์”ให้แก่ พรรณี ซาเอกิ

คุณพรรณี ซาเอกิ ประธานกรรมการบริหารบริษัท R.R.D Automotive (Thailand) Co., Ltd.

รับโล่เชิดชูเกียรติในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023″ และ

“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ภาคธุรกิจยานยนต์”