AOTGA พร้อมให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน

AOTGA พร้อมให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน

AOTGA พร้อมให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลจาก ISAGO

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) พร้อมในการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO มุ่งเน้นให้บริการผ่านบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 5  ล่าสุดจัดงาน AOTGA Friends and Family Thank You Party 2023 ขอบคุณผู้บริหารและตัวแทนจากสายการบินประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกลุ่มบริษัทลูกค้าอากาศยานส่วนบุคคล ที่มอบความไว้วางใจให้แก่ AOTGA ในการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน คลังสินค้า และบริการทำความสะอาด โดยมีผู้บริหารธุรกิจสายการบินร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดเผยว่า ปัจจุบัน AOTGA ให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยได้รับความไว้วางใจจากกว่า 124 สายการบินชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังมีการให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และในปี 2567 AOTGA จะขยายการให้บริการทำความสะอาดครบวงจรไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งผลให้ AOTGA ก้าวสู่ปีที่ 5 ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากพนักงาน 40 คน จนถึงขณะนี้มีพนักงานรวมกว่า 4,700 คน

“จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ AOTGA เร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด โดยปรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อสะท้อนโอกาสและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินชั้นนำทั่วโลก ที่ให้ความไว้วางใจ AOTGA ในการดูแลการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน, คลังสินค้า และบริการทำความสะอาดครบวงจร  ทั้งนี้ AOTGA ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO ในปีนี้แล้วด้วย”

AOTGA รู้สึกภาคภูมิใจและขอขอบคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมศุลกากร ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ตัวแทนผู้บริหารสายการบิน และกลุ่มบริษัทลูกค้าอากาศยานส่วนบุคคลที่ได้ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้ AOTGA เป็นอย่างดี โดยเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้ AOTGA มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและให้บริการทุกสายการบินตามระดับมาตรฐานสากล

นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) และคณะผู้บริหาร จัดงาน  AOTGA Friends and Family Thank You Party 2023 ในโอกาสดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 5 โดยให้การต้อนรับพันธมิตรธุรกิจ อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมศุลกากร ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ตัวแทนผู้บริหารสายการบิน และกลุ่มบริษัทลูกค้าอากาศยานส่วนบุคคล ที่ได้ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้ AOTGA เป็นอย่างดี ณ โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ