ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่34

สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยกำหนดจัดมหกรรมวิ่งระดับนานาชาติกรุงเทพมาราธอนครั้งที่ 34 ในวันที่ 19 พ.ย. 66 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 4 ระยะ และจัดงาน Expo ให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันไปรายงานตัวรับของที่ระลึกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ประตู 4 ชั้น M ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 66 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ โทร. 0-2280-7667, 0-2628-8313 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bkkmarathon.com