คอนวูด และอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

คอนวูด และอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นายกิตติ บุญประคอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด และ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดและผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาคุณภาพสูง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์(Carbon Footprint of Products: CFP) จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

โดยผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดได้รับการรับรองจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกได้รับการรับรองจำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 บริษัทที่ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิต ด้วยตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions)