Central World…รับฟัง “เสียง” ของทุกคน

 Central World...รับฟัง “เสียง” ของทุกคน

ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่ใจกลาง Central World…รับฟัง “เสียง” ของทุกคน โดยเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ TEDxBangkok 2023 ในกิจกรรม The Idea Box ชวนคนทุกเจเนอเรชั่นมาแชร์ไอเดีย สร้างสรรค์ “พื้นที่” เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีขึ้น

  • มาร่วมเปล่งเสียง แชร์ไอเดียสร้างสรรค์ Better Space ภายในศูนย์การค้า ที่คุณอยากเห็นเพื่อ Better Bangkok ที่กิจกรรม The Idea Box ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 9-23 พ.ย. 66 #ImaginingBetterBangkok

กรุงเทพฯ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ร่วมกับ TEDxBangkok 2023 สร้างสรรค์พื้นที่ในการเปล่งเสียงกับกิจกรรมส่งต่อแนวคิด Place Making รวบรวมไอเดียสร้าง ‘พื้นที่’ เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน จากมุมมองของผู้คนหลากหลายเจเนอเรชั่น ผ่านกิจกรรม Imagining Better Bangkok ที่ Idea Box บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2566

ชวนตั้งคำถาม…แชร์ไอเดีย…สู่การต่อยอดแนวคิด ในรูปแบบภาพ AI Generated Space จากไอเดียของทุกคน

เซ็นทรัลพัฒนาย้ำบทบาท Place Making ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ “พื้นที่” ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน พร้อมเติบโตไปกับชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม ชวนทุกคนตั้งคำถามถึง “พื้นที่แบบไหนในศูนย์การค้า…ที่จะช่วยทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ยิ่งขึ้น” พร้อมเปิดรับฟังทุกไอเดียและความคิดเห็นของผู้คนหลากหลายเจเนอเรชั่น ในกิจกรรม Imagining Better Bangkok สร้าง The Idea Box ที่บริเวณชั้น 7 Central World

ทางเซ็นทรัลพัฒนายังเตรียมนำทุกเสียงของผู้ร่วมแชร์ไอเดียที่กิจกรรม The Idea Box ไปประมวลผลเป็นภาพ AI Generated ‘SPACE FOR BETTER BANGKOK’ และเตรียมเผยให้ชมพร้อมกันที่งาน TEDxBangkok ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ  (หัวลำโพง) และนำไอเดียของทุกเจเนอเรชั่นไปต่อยอดในการพัฒนา BETTER SPACE จริงภายในศูนย์การค้า เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้กรุงเทพน่าอยู่ยิ่งขึ้น ตอกย้ำพันธกิจของเซ็นทรัลพัฒนา Imagining better futures for all”