สมาคมแม่บ้านตำรวจ ชูกลยุทธ์การดำเนินงาน

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ชูกลยุทธ์การดำเนินงาน “จากแม่บ้านตำรวจเพื่อชีวิตครอบครัวตำรวจ เพื่อพัฒนาคน เพื่อสังคม” from Her to Our family and People for Embracing our society

สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 พร้อมแนวคิดในการดำเนินงาน “จากแม่บ้านตำรวจเพื่อชีวิตครอบครัวตำรวจ เพื่อพัฒนาคน เพื่อสังคม” from Her to Our family and People for Embracing our society พร้อมเปิดตัวโครงการพิเศษเพื่อสังคม และที่ปรึกษาพิเศษกิตติมศักดิ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 – สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  โดยมีอุปนายก กรรมการบริหารและคณะแม่บ้านตำรวจ ระดับผู้บังคับการ เข้าร่วมงานมากกว่า 150 ท่าน ภายใต้แนวคิดกลยุทธ์ในกาดำเนินงาน  “จากแม่บ้านตำรวจเพื่อชีวิตครอบครัวตำรวจ เพื่อพัฒนาคน เพื่อสังคม” from Her to Our family and People for Embracing our society  พร้อมทั้งยัง รักษา โครงการเดิมที่ดีและพัฒนา ต่อยอด ให้ดียิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พัฒนาชีวิตครอบครัวตำรวจ พัฒนาทักษะอาชีพให้แม่บ้าน และโครงการที่สร้างโอกาสยกระดับรายได้ ตลอดจนพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือประชาชน คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวตำรวจ โดยมีโครงการพิเศษต่างๆที่สำคัญ อาทิ

โครงการสินค้าแบรนด์ “ขวัญดาว” และสินค้า OPOP

เป็นการต่อยอดโดยการสร้าง แบรนด์ “ขวัญดาว” ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง คุณหมู ASAVA และศิลปินวาดภาพชื่อดัง ครูปาน สมนึก คลังนอก มาร่วมกันพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สร้างอาชีพรายได้เสริมให้กับแม่บ้านตำรวจในจังหวัดต่างๆ  สมาคมฯพัฒนาจนมีสินค้าและมีช่องทางร้านปันรักษ์ในการวางขายสินค้าต่อไปในปีนี้   มีแนวทางในการช่วยเรื่องส่งเสริมการขาย การหาช่องทางใหม่  หรือการสร้างตลาดออกบูธให้โอกาสแม่บ้านทั่วประเทศนำสินค้ามาวางขาย  ตลอดจนการให้ความรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้ในการขายผ่านช่องทางออนไลน์ แม่บ้านจะทำการตลาดสินค้าอย่างไร เราจะจัดเป็นอบรม และทำเป็น  E – Learning ให้องค์ความรู้แก่แม่บ้านตำรวจ และมีกิจกรรมออกบู๊ทขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยคัดเลือกสินค้าดีของเด่น ของแต่ละจังหวัด ในภาคต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับมาช่วยสมาคมดำเนินการให้การออกแบบหรือวางแนวทางเพื่อให้สินค้ามีการออกแบบที่ทันสมัยขึ้น

โครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอยู่ยั่งยืน

โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวตำรวจ โดยเริ่มที่โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเป็น โครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวตำรวจ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ปีแรกจนจบการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและระดับอุดมศึกษา รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ยังอยู่ในราชการ และ  ที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษโดยส่งเสริมให้  เด็กพิเศษมีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้ประจำที่มั่นคง  ตามศักยภาพ ความสามารถ และยังได้สนับสนุนเงิน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้บุตรข้าราชการตำรวจ ที่เป็นเด็กพิเศษในปี 2567

โครงการร้านค้าสมาคมแม่บ้านตำรวจ “ร้านปันรักษ์” และ “ปันรักษ์ คาเฟ่”

ในการวางแผนดำเนินการปี 2567 ได้มีการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟให้ได้มาตราฐาน การพัฒนาระบบร้านค้าสวัสดิการให้เป็นเชิงธุรกิจ สามารถขยายกลุ่มลูกค้าออกไปได้  การพัฒนาแบรนด์ปันรักษ์ คาเฟ่ ขยายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ภายใต้  “แบรนด์ปันรักษ์” การพัฒนาสินค้า OPOP ที่ส่งมาจำหน่ายที่ร้านปันรักษ์ให้ขึ้นทะเบียน ตีแบรนด์เป็นสินค้าปันรักษ์ทั้งหมด

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ได้กล่าวต่ออีกว่า โครงการพิเศษที่ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำเพิ่มเพื่อครอบครัวตำรวจ โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  • ท่านแรกคือ ครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินอิสระและนักวาดภาพประกอบชื่อดัง

ของเมืองไทย ผู้ที่สร้างความสุขแบบง่ายๆ ผ่านคาแรกเตอร์สุดสดใส ร่าเริง  ผลงานวาดรูปของครูปาน มีเอกลักษณ์ ลายเส้นน่ารัก และเป็นที่นิยมและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครูปานได้ให้เกียรติกับทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้ามาร่วมออกแบบและวาดภาพให้กับผลิตภัณฑ์ขวัญดาวไว้อย่างมากมาย อาทิ แก้วกาแฟ , จาน , ชาม ,กระเป๋า และผ้าพันคอ เป็นต้น

  • ท่านที่สอง คุณหมู พลพัฒน์ อัศวะประภา หรือรู้จักกันดีในนาม คุณหมู ASAVA

ผู้ก่อตั้งและดีไซน์เนอร์ชื่อดังจาก ASAVA  แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังของเมืองไทย ได้ให้เกียรติสมาคมแม่บ้านตำรวจมาช่วยพัฒนาและให้ข้อแสนอแนะที่ดีกับทางสมาคมแม่บ้านตำรวจที่จะได้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขวัญดาว และต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

  • ท่านที่สาม คุณสุดถนอม กรรณสูต ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962

จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมตรามะลิและเนยออร์คิด ที่ครองใจคนไทยมากว่า 60 ปี  ได้ให้เกียรติมาร่วมสนับสนุนโครงการพิเศษ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ สนับสนุนในเรื่องของโครงการ ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน โดยจะจัดทำเป็นคีออสสำหรับขายกาแฟ ชา และเครื่องดื่มต่างๆ ภายใต้ชื่อ “อาซ้อคาเฟ่” ได้ให้การสนับสนุนรถกาแฟ  พร้อมอุปกรณ์เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ให้กับครอบครัวตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนสมาคมแม่บ้านตำรวจอีกหลายๆท่าน ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอกราบขอบพระคุณ แอร์เอเซีย , MK Restaurant , คุณเอก พงศ์พิสุทธิ์ สุพร ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเจ้าของร้าน อะกาลิโก คอฟฟี่ ชลบุรี

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจได้กล่างทิ้งท้ายอีกว่า ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ จะดูแลสวัสดิการแม่บ้าน ส่งเสริมชีวิตให้แก่หลังบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับครอบครัว ความสามารถของแม่บ้านในการผลิตสินค้า เพื่อให้มีรายได้มาสู่ครอบครัว สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวต่อไป จะเพิ่มการสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคี ในหมู่แม่บ้านตำรวจ  ทั่วประเทศ ทุกคนจะได้รู้จักกัน และยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรม   เพื่อสร้างสรรผลงานให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจต่อไปเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ