กฟผ. ผ่านการรับรอง TREES Platinum คว้าโล่รางวัลจากสถาบันอาคารเขียว

กฟผ. ผ่านการรับรอง TREES Platinum คว้าโล่รางวัลจากสถาบันอาคารเขียว

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และอาคาร 50 ปี กฟผ. ผ่านการรับรอง TREES Platinum คว้าโล่รางวัลจากสถาบันอาคารเขียว

นางสิริลักษณ์ หิรัญบูรณะ หัวหน้ากองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับโล่รางวัลอาคารที่ผ่านการรับรองอาคารเขียวในระดับ TREES Platinum จาก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ รองประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย ในงาน 10th Thai Green Building Expo and Conference 2023 จากผลงานอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และอาคารสำนักงาน EGAT Headquarters (อาคาร 50 ปี กฟผ.) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา