พนักงาน ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีระดับโลก

พนักงาน ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีระดับโลก

พนักงาน ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีการประกวดระดับโลก World Aromaster Championship 2023

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนางสาว พชรวรรณ คงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 จากการประกวด World Aromaster Championship 2023 การแข่งขันเพื่อหาบุคคลที่มีทักษะด้านประสาทสัมผัส และด้านการอธิบายรสชาติจาก  Scentone ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากการที่นางสาว พชรวรรณ คงเจริญ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ ทั้งด้านการเรียนรู้กลิ่น และรสชาติของชนิดกาแฟต่างๆ ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ จนได้เข้าร่วมการประกวด World Aromaster Championship 2023  และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครองในที่สุด