ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างกุศลใหญ่ประจำปี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างกุศลใหญ่ประจำปี

กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของวัดศาลาปูน หรือดำเนินการบริจาคมายังสถาบันตามช่องทาง ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาคลองจั่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 040-2-52773-2

 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944-0-01340-8

 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาอยุธยา ชื่อบัญชี : วัดศาลาปูน

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-0-48566-0

ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ไปยังส่วนสารบรรณและพิธีการ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ทางโทรสาร 0 2375 8798 หรือทางอีเมล [email protected]

เพื่อสถาบันจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านนำไป 🔹ลดหย่อนภาษี🔹 ต่อไป

ออกใบอนุโมทนาบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

📲 สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2727 3497

สถาบันขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในจิตศรัทธาของทุกท่านที่ร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวทางเว็บไซต์

🌐 https://nida.ac.th/royal-kathin/

#กฐินพระราชทาน #กฐินพระราชทาน2566 #กฐินพระราชทานนิด้า2566

#วัดศาลาปูน #อยุธยา

#NIDA #NIDAThailand

#WISDOMforSustainableDevelopment

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน