สปส.มอบสุข ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ จ.สุราษฎร์ฯ

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ จ.สุราษฎร์ฯ

สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพในโครงการ สปส.มอบสุข ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่งความห่วงใยและสร้างกำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตนและจะดูแลให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและรวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือ Line@ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th