‘ภูมิธรรม’ เร่งดึงชาติสมาชิก EU ร่วมลงทุนใน EEC

‘ภูมิธรรม’ เร่งดึงชาติสมาชิก EU ร่วมลงทุนใน EEC

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ คณะผู้แทนจากชาติสมาชิกกว่าอีก 14 ประเทศ อาทิเช่น ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี เบลเยี่ยม สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรีย ฯลฯ นำโดย H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ EEC เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการผลักดันดึงดูดนักลงทุน เพื่อส่งเสริมศักยภายและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลก