คาราวานผ้าห่มไทยเบฟ ปักหมุดกำแพงเพชร “ผู้รับ สู่ผู้ให้”

คาราวานผ้าห่มไทยเบฟ ปักหมุดกำแพงเพชร

‘จังหวัดกำแพงเพชร’ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลักษณะภูมิอากาศตามตำแหน่งที่ตั้งเป็นประเภททุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกสลับแห้งแล้ง ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ประชาชนผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ  และผู้มีรายได้น้อย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม จึงดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องปีที่ 24 เคลื่อนคาราวานสร้างรอยยิ้มและส่งต่อไออุ่นผ่าน ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’ ณ หมู่บ้านโละโคะ จ.กำแพงเพชร พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ นับเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง ‘การให้’ ตอกย้ำปณิธาน ‘คนไทยให้กันได้’

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวว่า จากวัตถุประสงค์เห็นได้ว่าบริษัทไทยเบฟเวอเรจมีจิตการกุศลและห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2543 ผ่านความร่วมกับกระทรวงมหาดไทย นับเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีโครงการของไทยเบฟเวอเรจดำเนินการนำผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และสิ่งของต่างๆ ไปแจกให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาร ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ที่มีจิตอันเป็นกุศลและมีความมุมานะอุตสาหะเพื่อขึ้นมายัง ‘หมู่บ้านโละโคะ’ แห่งนี้ โดยถือเป็นหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรที่การเดินทางเข้ามาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

“ในนามของจังหวัดกำแพงเพชรต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้จัดทำโครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ซึ่งผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวมีการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มเหลือใช้มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติกโดยการนำกลับมาผลิตเป็นผ้าห่มกันหนาวผืนสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอบอุ่นเพื่อส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวต่อไป”

ด้าน นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล่าว่า โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543 ตอนนั้นประเทศไทยในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดภัยพิบัติหนาวเย็น ท่านประธาน คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้มอบหมายให้ทีมงานจัดทำผ้าห่มจำนวน 200,000 ผืน ลงไปแจกพี่น้องเพื่อบรรเทาภัยหนาว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นพันธมิตรหลักเพื่อนำพาผ้าห่มไปให้ถึงมือพี่น้องในพื้นที่ห่างไกล

ตลอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี ไม่เพียงผ้าห่มที่เดินทางถึงมือเท่านั้น แต่ไทยเบฟเวอเรจจัดทำขบวนการคาราวานให้เป็น คาราวานแห่งการให้ ด้วยการเติมเต็มโอกาสจากหลายๆ หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร นำสิ่งที่ดีมาให้กับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข หรือด้านกีฬา ผ่านการเชื่อมโยงโอกาสจากหน่วยงานพันธมิตรเข้าสู่ขบวนการและนำมามอบให้กับพี่น้องเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงได้พัฒนาการผลิตผ้าห่มที่เรียกว่า ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’ โดยผลิตผ้าห่มจากขวดน้ำที่ทุกคนดื่มแล้วทิ้ง เพื่อไม่ให้ขวดน้ำเหล่านั้นกลายเป็นขยะรกโลก

“เรานำขวดน้ำเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ด้วยการหลอมรวมทำเป็นเส้นใย และนำมาทอจนเกิดเป็นผ้าห่มผืนที่ทุกคนจะได้รับ ซึ่งผ้าห่ม 1 ผืน เราใช้ขวดน้ำ 38 ขวด ดังนั้นในทุกๆ ปี สามารถกำจัดขวดพลาสติกที่เป็นขยะได้ถึง 8 ล้านขวด นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ในขบวนการดูแลสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงแค่เราที่สามารถทำได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการดำเนินกิจกรรม “จากผู้รับ สู่ผู้ให้” หากทุกคนนำขวดพลาสติก 38 ขวดมามอบให้ เราก็จะนำขวดนั้นไปทำผ้าห่ม หมายความว่าทุกคนเป็นผู้ให้ ให้เพื่อไปผลิตเป็นผ้าห่ม และผ้าห่มผืนนั้นก็จะนำไปมอบให้กับพื้นที่อื่นๆ ในปีอื่นๆ ต่อไป”

ขณะเดียวกัน นายวลงกรณ์ กาญจนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ดำเนินกิจกรรม “จากผู้รับ สู่ผู้ให้” โดยจัดบูธกักเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ทำความสะอาด จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการรีดเส้นใย rPET และป้อนเข้าสู่โรงงานทำผ้าห่ม ซึ่งขวดพลาสติกจำนวน 38 ขวด จะกลายเป็น ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’ ส่งต่อให้กับผู้อื่นต่อไป

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TBR กล่าวต่อว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดอบรมพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับโรงเรียน นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งหมด บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งขยายองค์ความรู้ให้กับโรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการสอนการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาด สามารถนำไปสู่กระบวนการรีดเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากบรรจุภัณฑ์มีการปนเปื้อน หรืออยู่ในถังขยะรวมแล้วอาจส่งผลให้จัดการได้ยาก หรือสุดท้ายอาจไม่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการได้

“รู้สึกดีใจมากที่ได้ส่งมอบผ้าห่มให้กับคนในชุมชนโละโคะ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ คือ มุ่งลดขยะให้กับชุมชนและโลก โดยมีส่วนช่วยในการกักเก็บขวดพลาสติกเพื่อนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเตรียมความพร้อมผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เก็บกักบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ และนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป”

ด้าน นายวีระชัย ไชยมงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต กลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นพื้นฐานของผู้ใหญ่ในอนาคต วันนี้จึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กและประชาชนในหมู่บ้านโละโคะ ทั้งการสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สอดคล้องแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โดยเริ่มจากการทำให้เห็นว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าส่งผลเสียอย่างไร อีกทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยแสดงจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนระมัดระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงนำ ‘หุ่นสมชาย’ มาสาธิตการทำ CPR ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

“วันนี้ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนเต็มที่ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้ชัดว่าเด็กนักเรียนมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบกับบริษัทฯ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด รวมถึงให้ความสำคัญกับพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจขาดโอกาสเหล่านี้ ดังนั้นจึงพร้อมเติมเต็มให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

 

นางสาวจีรภา แซ่โซ้ง ชาวบ้านหมู่บ้านโละโคะ เผยความรู้สึกว่า ไม่คิดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับความสำคัญ โดยเฉพาะหมู่บ้านโละโคะที่การเดินทางยากลำบาก รวมถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้คนในชุมชนต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

“รู้สึกดีใจที่พี่ๆ ทีมงานได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ทั้งการแจกผ้าห่มจากขวดพลาสติก ทำให้เด็กๆ ได้มีผ้าห่มเพิ่มความอบอุ่นในฤดูหนาวปีนี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รวมถึงได้แนะนำเรื่องการคัดแยกขยะให้เด็กและคนในชุมชนจัดการได้ถูกต้อง เตรียมส่งต่อให้กับไทยเบฟนำไปผลิตผ้าห่ม และส่งมอบให้คนในพื้นที่อื่นต่อไป”

ด้วยปณิธานที่ยึดถือมาโดยตลอดว่า “คนไทย ให้กันได้” ไทยเบฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม “จากผู้รับ สู่ผู้ให้” จะสร้างพลังแห่งความปรารถนาดี ที่เปี่ยมด้วยหัวใจแห่งการให้ที่มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน และพร้อมขยายเครือข่าย “ความปรารถนาดี” นี้ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป