TTW รับโล่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านธุรกิจยอดเยี่ยม

TTW รับโล่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านธุรกิจยอดเยี่ยม

TTW รับโล่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence) มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) 30,000 – 100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2023

21 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับมอบบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น กลุ่มรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence) มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) 30,000 – 100,000 ล้านบาท โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร