เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งเสริมคู่ค้ามอบรางวัลสโตร์พาร์ทเนอร์ฯ

เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งเสริมคู่ค้ามอบรางวัลสโตร์พาร์ทเนอร์ฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงานมอบรางวัลสโตร์ พาร์ทเนอร์ หรือผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เพื่อประกาศความสำเร็จให้คู่ค้าที่บริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

ภายในงานมีการแถลงนโยบายการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดำเนินงาน โดยเน้นนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ พร้อมย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้บริโภค สังคม ชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

กว่า 30 ปีที่เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการ ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”