อวาด้า เอนเนอร์ยี่ คว้าโครงการพลังงานลม 50 MW ในอินเดีย

อวาด้า เอนเนอร์ยี่ คว้าโครงการพลังงานลม 50 MW ในอินเดีย

อวาด้า เอนเนอร์ยี่ (Avaada Energy) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอวาด้า กรุ๊ป สามารถคว้าโครงการพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งระหว่างรัฐภายในประเทศอินเดีย (ISTS) ด้วยการเสนอราคาที่ 3.59 รูปีต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 0.0430 ดอลลาร์)

โครงการประมูลครั้งนี้จัดประกวดราคาโดยบริษัท RECPDCL ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ดาโมดาร์ แวลลีย์ คอร์ปอเรชัน (Damodar Valley Corporation หรือ DVC Limited) ซึ่งเป็นรัฐวิสากิจด้านพลังงาน

นายวินิต มิตตัล ประธานอวาด้า กรุ๊ป กล่าวถึงการชนะประมูลโครงการในครั้งนี้ว่า “อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ประสบความสำเร็จไปอีกก้าว ด้วยการคว้าโครงการพลังงานลม 50 เมกะวัตต์ ผ่านการประมูลแบบ e-Reverse ที่มีการแข่งขันด้านราคา ซึ่งถือเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของเราที่มีต่อภูมิทัศน์ด้านพลังงานที่ยั่งยืนของอินเดีย ความสำเร็จครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมสถานะของเราในฐานะผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย เรายังคงยึดมั่นในภารกิจขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนภายในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เราให้บริการ”

โครงการพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์นี้ได้มีการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reverse) โดยบริษัทอาร์อีซี เพาเวอร์ ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ คอนซัลแทนซี ลิมิเต็ด ประสานงานการประมูล (BPC) ที่ได้รับการแต่งตั้งในนามของดีวีซี ลิมิเต็ด ภายใต้โครงการเพื่อความยืดหยุ่นในการผลิตและการวางแผนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน/พลังน้ำด้วยการใช้พลังงานทดแทนร่วมกับพลังงานกักเก็บตามที่กระทรวงพลังงานของรัฐบาลอินเดียได้ประกาศไว้

การคว้าโครงการสำคัญผ่านขั้นตอนการประมูลแบบ e-Reverse ที่เข้มงวดและมีการแข่งขันด้านราคา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอวาด้า เอนเนอร์ยี่ ในการเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ที่ 3.59 รูปีต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 0.0430 ดอลลาร์) ทั้งนี้จะมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีกำหนดติดตั้งแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 18 เดือน โดยเมื่อเริ่มดำเนินการ คาดว่า โครงการพลังงานลมนี้จะสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ประมาณ 170 ล้านหน่วยในแต่ละปี ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการจัดหาพลังงานสีเขียวของอินเดีย และยังเป็นแหล่งพลังงานให้กับภาคครัวเรือนในชนบทของอินเดียมากกว่าแสนครัวเรือน


นอกจากนี้ ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้ประมาณ 4 ล้านตันตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา 25 ปี ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทของอวาด้า เอนเนอร์ยี่ ในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของอินเดีย